לתרומה לקרן המלגות

דברי הנשיא הגדול

לאחי לשכת בצלאל היקרים,

רואה אני כבוד גדול וזכות גדולה להעלות על נס את איכותה וחוזקה המסוני של לשכת בצלאל, שהיא מהוותיקות במסדרנו.

כידוע לכולנו, לשכת בצלאל נוסדה ב- 1.12.1944, ונשיאה הראשון היה יוסף בר-נר, לימים נשיא גדול.

לשכת בצלאל יכולה להתפאר בשני נשיאים גדולים נוספים:

השופט האח המ.ב. יעקב סגל ז”ל, אשר כתב:

“יסוד לשכת בצלאל נבע מתוך אמונתם של מייסדיה בכוחה של הבניה החופשית ליצור יחסי אנוש בין אח לאח, בין כל אדם לרעהו ומתוך הכרה כי האחווה הצרופה בין אחי הלשכה תעזור להפצתה בין כל הבונים החופשים ותתפשט גם בין יתר בני האדם”

האח המ.ב. חיים הנרי גהל ז”ל שכתב:

“קידום שוויון ואחווה בין בני אנוש, בלי תלות במקצוע, מעמד, הלאום או דת, סובלנות וסבלנות ,סלחנות ורוחב לב בין האחים וכלפי כל בני האדם בתבל. מעשי הצדקה והושטת עזרה לכל הסובלים והנזקקים – אלה הן המטרות שבהן אנו דוגלים ושואפים להגשימן”.

וכמובן, לשכת בצלאל יכולה להתפאר באחים טובים וראויים לאורך כל תקופת פעילותה.

גם היום לאחר שבעים ושלוש שנים של פעילות, הלשכה שומרת על רמה גבוהה מאוד של מסוניקה, אחווה ופעילות ענפה לטובת הקהילה.
נשיאיה לא חסכו מעצמם, מזמנם ומממונם. אחזו בחוזקה במקבת, נקשו וסיתתו את האבנים, יישרו את הבליטות עד שקבלו את אבן הגזית המסותתת בדמותה של לשכת בצלאל, שנמצאת כיום בשיא פריחתה.

אחיי,
באירוע המיוחד והחשוב בחיי המסונים, למדתי להכיר את לשכת בצלאל, ומאז אני מרגיש כאחד מאחי הלשכה. זהו קשר אחוותי מיוחד אשר לא יינתק.

ברכותיי להשקת האתר החדש של לשכת בצלאל אשר ייצג את תרבותה ועשייתה של לשכה נכבדה זו.

יישר כוח.

בברכת אחים נאמנה
סולימאן סאלם
הנשיא הגדול
יולי 2017 הלשכה הגדולה למדינת ישראל