לתרומה לקרן המלגות

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה" שמות ל"א, ב-ה'

הבניה-החופשית היא ארגון האחווה העתיק והגדול ביותר בעולם. חבריה, הנקראים אחים, דוגלים בערכים מוסריים ורוחניים, ולומדים את תורתה על ידי סדרה של ריטואלים דרמטיים, בצורתם העתיקה, ומשתמשים במנהגים ובכלי עבודה של בנאים, כקווים מנחים, אלגוריים, לערכים מוסריים. הבניה-החופשית נפוצה במדינות העולם בהן שוררים חרות וחופש. במשטרים רודניים או קלריקליים קיצוניים נאסרה הבניה-החופשית. שלושה עקרונות גדולים מנחים את הבניה-החופשית: “אחווה”, “עזרה” ו”אמת”.

להמשך…

הלשכה הגדולה למדינת ישראל נוסדה ב-20 באוקטובר 1953 באולם י.מ.ק.א. בירושלים. הלשכה הראשונה של בונים חופשים בארץ ישראל היתה לשכת Royal Solomon מס’ 293 בחסות הלשכה הגדולה של אונטריו, קנדה, ואסיפתה הראשונה התקיימה במערת צדקיהו שבירושלים ב-7 במאי 1873. לפני כן, התקיימה אסיפה מזדמנת של בונים חופשים באותו מקום ב-13 במאי 1868.בלשכותינו יושבים זה לצד זה אחים נוצרים, אחים מוסלמים וגם אחים יהודים, העובדים יחד למען האנושות.

להמשך…

תחילת הרעיון להקמתה היה כאשר ח”י אנשים מלשכת “הכוכב” שהיו חבורה מלוכדת בעבותות של אחווה ורעות, שאפו להאציל מהרוח ששררה בינהם על קשת רחבה יותר של אחים, ע”י יצירת מסגרת מיוחדת שתתאים לדרישותיהם הנפשיות ותתן אפשרות לפתח את הצרכים הנפשיים של הפרט ברוח העקרונות של הבנייה החופשית שהיתה נר לרגלם, הרעיון קרם עור וגידים ונתגשם ביסודה של לשכת “בצלאל” בחג החנוכה כ”ה כסליו תש”ה- 11.12.1944. כיום במלאת ללשכה 73 שנה, אנו יודעים אל-נכון עד כמה הצליחו האחים המייסדים

להמשך…